My CMS

Affaldshåndtering

 

 

Brug af affaldshusene

Grundet en stadig stigning i hensættelse af husholdningsaffald, samt poser der bliver sprættet op i affaldshusene,

har vi set os nødsaget til at ændre reglerne for brug af affaldshusene.

Der er derfor indført følgende regler for hensættelse af affald i poser i affaldshusene:

  • Der må kun hensættes affald i klare affaldssække/poser
  • Der må ikke hensættes husholdningsaffald, aviser og flasker
  • Poserne må ikke sprættes op eller tømmes på gulvet


Som en service vil receptionen/kiosken fremover sælge klare affaldssække.

Kattegrus

Kattegrus må ikke nedkastes i affaldsskakten.

Det skal nedbæres i affaldshuset og lægges i den gule affaldsspand.

 

Affaldshåndtering og sortering

 
Udlejningsregler
  Se her for generelle regler for affaldshåndtering og sortering

Udlejningsregler  Ved store mængder affald, læs her

Udlejningsregler  Sorteringsguide