My CMS

Afdelingen

Sorgenfrivang II (Afd. 1706)

 

Afdelingsbeskrivelse

Afdelingsmødet har den 2. oktober 2012 besluttet, at gennemføre et større renoveringsprojekt i afdelingen. Renoveringen vil starte i år 2014 og foretages blokvis. Renoveringen vurderes at vare ca. 14 måneder pr. blok. I forbindelse med renoveringsprojektets gennemførelse, vil lejemålet blive pålignet en lejestigning på 38,5 %. Nærmere information om projektet kan fås ved henvendelse til Ejendomskontoret, Grønnevej 257, 2830 Virum eller tlf., 45852366.

Om afdelingen

afdelingen2015

Lejemålstyper

lejemaalstyper2015